הערך המוסף שלנו

תמהיל לקוחותינו כולל חברות ממשלתיות מתחום האנרגיה והתשתיות, חברות יצרניות, חברות הייטק, חברות מסחריות, גופים ממשלתיים, משרדי ממשלה ומוסדות אקדמיים. ארגז הכלים שקיים בידינו מאפשר לנו לתת מענה כולל לכל תחום הנדרש ביקורת ו/או בשיפור והתייעלות, במגוון רחב של תהליכים, תחומי פעילות וסוגי ארגונים וחברות.

הייחודיות בשירותים הניתנים על ידנו מתבססת על הניסיון המגוון ורב השנים והמומחיות הנובעת מניסיונו של מנכ"ל המשרד אשר שימש, בין השאר, במשך 6 שנים כמבקר פנים וחבר הנהלה בחברת תשתיות שהקימה מערכת בפריסה ארצית להולכת גז טבעי בהיקפים מהותיים תוך השתתפות, כמשקיף, בניהול מכרזים בינלאומיים בהיקפים כספיים ומורכבות הנדסית רבה.

מורכבות התהליכים והרגולציה הקפדנית שליוותה את פעילות החברה חייבה התמקצעות בביצוע ביקורת תהליכית ופרויקטלית בנושאים הנדסיים, בתחומים של מערכות שליטה ובקרה, מערכות מידע ואבטחת מידע ברמות תחכום גבוהות במיוחד. הניסיון והמומחיות כוללים התמקצעות גם בתחום מערכות המידע הבנקאיות מהתקופה בה שימש מנכ"ל המשרד כמבקר מערכות המידע הראשי של בנק מסחרי בינוני וכן מביצוע ביקורות בתחום במגוון רחב של חברות כחלק מתהליכי בדיקת אפקטיביות הבקרות במערכות המידע במסגרת ה – ISOX.