החזון העיסקי

החזון העסקי שלנו צמח מתוך ההבנה כי בעקבות ההתפתחות הגלובלית העסקית, הכלכלית, הטכנולוגית והפיננסית שהתרחשה בעשור האחרון נדרש המבקר הפנימי ותחום ביקורת הפנים והבקרה, היום יותר מתמיד, לארגז כלים הכולל כלים חכמים בכדי להתמודד עם התפתחויות אלה וכדי לתת מענה מקצועי לארגון לו הוא נותן את שירותיו.

אנו רואים בביקורת כלי מקצועי חכם הבא לסייע לארגון לשמור על נכסיו המוחשיים והבלתי מוחשיים ולהגיע ליעדיו בצורה יעילה וחסכונית תוך שליטה ובקרה של גורמי ההנהלה והדירקטוריון על התהליכים.

אנו רואים את עצמנו כחלק בלתי נפרד מהארגון, חלק הבא לסייע לנושאי המשרה לעמוד במטלות שנקבעו להם תוך שיפור מתמיד בתוצאות מחד וקיומה של בקרה מיטבית מאידך.

ביצוע הביקורת הפנימית וליווי הארגון בהטמעת ההמלצות לשיפור והתייעלות, מתבצעים באופן הוליסטי תוך ראיית הארגון כמכלול של מרכזי פעילות וממשקים החיים יחד ומשפיעים באופן מתמיד אחד על השני.