מתודולוגיית העבודה

במשרד האוספטר ייעוץ ביקורת פנים ובקרה יש את הכלים, הידע והניסיון המקצועי לתת מענה משולב ורוחבי לבדיקת כלל התהליכים הקורים בארגון באופן אינטגרטיבי. התוצר הסופי של תהליך הביקורת הינו דו"ח מפורט הכולל ממצאים והמלצות להתייעלות ושיפור תהליכים. קיים דגש על ביצוע מעקבים ליישום המלצות הביקורת שהתקבלו על ידי הנהלת החברה, וועדת הביקורת והדירקטוריון.

מתודולוגית העבודה מבוססת על התקנים המקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים וכן על שיטות העבודה המקובלות לביצוע ביקורת פנימית בארגונים בעלי היקפי פעילות מהותיים.

במהלך ביצוע הביקורת, בחינת וניתוח התהליכים, קיימת התייחסות לכלים התומכים בתהליך ובכלל זה: הכלים הקיימים לניהול סיכונים, קיומם והתאמתם של נהלי עבודה, מנגנוני הבקרה הקיימים, יכולת הארגון והיחידה המבוקרת לעמידה ביעדים, יעילותן של מערכות המידע המשולבות בתהליך, אבטחת המידע והמידור הקיימים, התאמת עובדים למשימות, דרישות ומסלולי דיווח וכיו"ב.

בסיומו של תהליך הביקורת מקבל המבוקר דו"ח מפורט הכולל המלצות להתייעלות ושיפור תהליכים.