אנחנו פה לרשותכם

משרד האוספטר ייעוץ, ביקורת פנים ובקרה צבר לאורך השנים ניסיון רב במגוון תחומי ביקורת פנים, בקרה וייעוץ למגוון רחב של חברות בתחומי פעילות שונים.

ניסיון זה בא לידי ביטוי בשירותים המקצועיים המוצעים ע"י המשרד תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של תוצרים.

Internal-Audit1

ביקורת פנים

 • ביקורת פנימית ותפעולית
 • ביקורת מערכות מידע
 • ביקורת חקירתית
 • ביקורת בתהליך ובקרה על ניהול חוזים עם קבלנים

process

ניהול סיכונים

 • ביצוע סקרי סיכונים וסקרי מעילות והונאות
 • תיעוד וטסטים -גושן ISOX /  כולל ITGC
 • הגדרת תהליכי עבודה, נהלי עבודה וממשקים בין מחלקות בחברות הזנק (start up)
 • בחינת מערכי בקרה וניהול תקין בחברות, טרם רכישות ומיזוגים.
 • ניתוח תהליכי עבודה קיימים והגדרת המלצות להתייעלות, חסכון וטיפול בחסמים
 • כתיבת נהלים תומכי תהליך

ייעוץ

 • ייעוץ עסקי וליווי חברות תוך הקניית כלים להתמודדות בעולם תחרותי ומשתנה
 • ייעוץ להנהלה בכירה בהגדרת מנגנוני בקרה וניהול סיכונים וסיוע בהטמעתם
 • ייעוץ בגיבוש מנגנוני אכיפה ובדיקות ציות להוראות חוק ורגולציה.
 • פיתוח ארגוני בעסקים בינוניים
 • ייעול תהליכי עבודה וכתיבת נהלים

על פי  פרסום ב YNET   –  לפי כתב החשדות, בשנים 2010 עד 2013 עובדים בתאגיד "מי אביבים" חברו לחברות קבלניות, שזכו במכרזי התאגיד, וקיבלו שוחד בתמורה לאישור מהיר של דרישות תשלום מנופחות וכוזבות בהיקפים גדולים. בתוך כך עובדי מי אביבים העלימו עין מחריגות של הקבלנים מתנאי המכרז. במשך השנים החברות הקבלניות זכו במכרזים במרמה והנפיקו לתאגיד, על בסיס הדיווחים הכוזבים, חשבוניות כוזבות שאושרו לתשלום על ידי עובדי התאגיד המשוחדים.

אחת הבדיקות התקופתיות המקובלות בחברות וארגונים בהם קיים מבקר פנים הוא סקר מעילות והונאות. הסקר בוחן את כלל התהליכים בחברה ומוודא שבתהליכים בעלי חשיפה לסיכון של מעילה ו/או הונאה קיימת בקרה נאותה וחזקה מספיק כדי שהחשיפה לא תנוצל על ידי גורמים ניהוליים ואחרים בחברה.

המשרד שבבעלותי מבצע סקרי מעילות והונאות וכן ביקורות חקירתיות במקרים שהחשיפות נוצלו כבר על ידי גורמים בחברה.

התוצרים של בדיקות מעין אלה הוא סט של המלצות והגדרת בקרות שמחזקות את השליטה והבקרה של הנהלת החברה על הנושאים והתהליכים הפיננסיים כספיים.